Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Lantbruk

Lantbruken påverkar miljön genom bland annat hanteringen av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och drivmedel. Kommunen ansvarar för miljötillsynen av lantbruken.

Lantbruksverksamhet — tillstånd och anmälan

För företag som driver verksamhet med lantbrukets djur krävs i vissa fall att att man ansöker om tillstånd för verksamheten hos länsstyrelsen eller att verksamheten anmäls till kommunen.

Söka tillstånd hos länsstyrelsen

Har man en så kallad B-anläggning ska man söka tillstånd hos länsstyrelsen. En sådan anläggning omfattar verksamheter med:

  • mer än 40 000 platser för fjäderfän
  • mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kg och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor).
  • mer än 750 platser för suggor, som suggor räknas även betäckta gyltor eller
  • mer än 400 djurenheter, nötkreatur, hästar eller minkar.

Anmälan till kommunen (samhällsbyggnadsförvaltningen)

Du anmäler din verksamet till kommunen om du har en så kallad C-anläggning. C-anläggning innebär att man har en anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter

Hur många djurenheter man har beräknas enligt Miljöprövningsförordning 2013:251.

 

Kemiska bekämpningsmedel

Här finns mer informationöppnas i nytt fönster om ansökan och anmälan av spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Länsstyrelsen anordnar utbildningar som leder till behörighet att handha och använda kemiska bekämpningsmedel klass 1L och 2L inom lantbruk, trädgård och grönyteskötsel. Du kan läsa mer om utbildningarna på länsstyrelsens webbplats.

Spridning av stallgödsel

När man sprider stallgödsel ska man visa hänsyn till de närboende.

Sidan uppdaterades

2019-03-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Josefin Nyström
Miljöinspektör