Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Sörbyvägen 3 A till salu

Örnsköldsviks kommuns mark- och exploateringsenhet ska avyttra byggnad belägen på Sörbyvägen 3A.

Allmän information om fastighet och byggnad
Örnsköldsviks kommun erbjuder till försäljning, genom anbud en byggnad på fastigheten Örnsköldsvik 7:1.

Fastighetsbeteckning: Örnsköldsvik 7:1

Adress: Sörbyvägen 3A, 891 61 Örnsköldsvik
Antal byggnader: 1 byggnad
Area byggnader: cirka 80 m2
Byggår: cirka 1990

Byggnadsbeskrivning

Fristående 1-plans byggnad. Byggnad är uppförd runt 1990.

Vatten- och avlopp, el
Örnsköldsvik kommun ombesörjer avstängning av vatten innan rivning. Inkommande el kommer att frikopplas från fastighet, byggström kommer att finnas tillgänglig under rivningsperioden.

Villkor
Örnsköldsviks kommun erbjuder visning samt möjlighet att utföra besiktning fredag den 2: oktober mellan klockan 15:00-17:00. Objektet säljs i befintligt skick och kommunen frånsäger sig allt ansvar för fel och brister i objektet, inklusive dolda fel.

Köparen bekostar flytt av byggnaden från fastigheten. Köparen åtar sig att betala alla kostnader förenade med köpet.
OBS! Det är enbart byggnaden, inte marken som är till salu.

Det åligger köparen att se till att byggnaderna är borta från området och efterlämna nämnda fastighet i ett skick som är säkert ur hälso-, arbetsmiljö- och miljösynpunkt. Innan flyttrivningsarbete påbörjas ska full köpeskilling vara erlagd. Om byggnaden inte är borttagen senast överenskommet datum kommer kommunen att ombesörja flytt och städ på köparens bekostnad.

Kommunen har gjort rivningsanmälan och fått startbesked från erforderliga myndigheter. Köparen ansvarar för att rivningslovet följs.

Byggarbetsmiljösamordnaransvaret (så kallad Bas U) överlåts på köparen. Efter avslutat arbete tar köparen kontakt med kommunen och bokar tid för slutbesiktning (dock senast 2020-12-01).

Administrativa bestämmelser
Enbart rena anbud prövas (dvs. det får inte innehålla villkor som gör anbudet obestämt eller beroende av anbud lämnade av andra). Anbud ska vara kommunen tillhanda senast den 2020-10-16. Senare inkomna anbud kommer inte att bli prövade. Anbudet ska vara skriftligt och lämnas i ett förslutet kuvert med påskrift och innehålla uppgift om anbudssumma.

Kuvert innehållande anbud ska förses med Påskriften ”Anbud byggnad Örnsköldsvik Sörbyvägen 3A”.

Auktion kan komma att hållas mellan dem som lämnat de högsta buden. Lottning kan även förekomma vid likställiga anbud.

Anbud sänds till:
Örnsköldsviks Kommun
Att: Marcus Elfving, Anbud byggnad Sörbyvägen 3A
Järnvägsgatan 6
891 31 Örnsköldsvik

Kommersiella villkor
Anbudsbeloppet ska vara entydigt bestämt till ett visst belopp och anges inklusive moms i SEK. Alla typer av reservationer kommer att medföra att anbud förkastas. Betalning sker senast på tillträdesdagen som anges i tecknat köpeavtal.

Utvärdering
Örnsköldsviks Kommun avser teckna avtal med det för kommunen mest fördelaktiga anbudet. Fri prövningsrätt förbehålls.

Kontakt
För övriga frågor kontakta Marcus Elfving (Fastighetsstrateg) 0660-884 30 eller Mattias Persson (Mark och exploateringschef) 0660-884 51

Sidan uppdaterades

2020-09-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Marcus Elfving
Fastighetsstrateg
0660 - 884 30
Skicka e-post

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post