Välkommen till öppet samrådsmöte om fördjupad översiktsplan för centralorten 23 september

Örnsköldsviks kommun har tagit fram ett förslag till plan för centralortens långsiktiga mark- och vattenanvändning (”Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort”). Planen ska ange mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Örnsköldsviks centralort fram till år 2040.

Förslaget till plan är nu ute för samråd och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter fram till 7 november. För att öka möjligheten till delaktighet och påverkan bjuder kommunen in allmänheten till öppet samrådsmöte söndag 23 september.

Det öppna samrådsmötet hålls i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik, den 23 september klockan 13-15. Under mötet presenteras förslaget och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till kommunens representanter.

Förslaget till ”Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort” finns tillgängligt på kommunens webbplats, www.ornskoldsviks.se/fop och utställt i Arkenbiblioteket och i stadshuset Kronan.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-09-17