Ny förvaltningsplan för lax och öring i Moälven

Den nya förvaltningsplanen ska långsiktigt och hållbart stärka bestånden av lax och havsöring i Moälven.

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en ny förvaltningsplan för lax och öring i Moälven. Syftet med förvaltningsplanen är främst att främja återhämtningen av lax och öring i Moälven men även en möjlighet att utveckla en hållbar turism. Planen anger riktningen för hur Örnsköldsviks kommun ska se på användandet av Moälven i framtiden.

– Tack vare ett målinriktat fiskevårdsarbete har vi lyckats med att återetablera laxen och havsöringen i Moälven. Därmed påbörjas en ny fas i förvaltningen. Vi använder etablerade metoder för att följa upp och säkerställa beståndens återhämtning så de kan växa sig starka. Förvaltningsplanen befäster ett långsiktigt arbete för att återställa Moälven till ett ursprungligt skick, säger Anders Forsberg, biolog på kommunens miljö- och hälsoenhet.

Örnsköldsviks kommun har tillsammans med den ideella föreningen Moälvsfisket tagit fram förvaltningsplanen, som bland annat presenterar sju övergripande mål för fiskevårdsarbetet samt metoder för att uppnå dessa. Beståndsmål har även satts upp för exempelvis hur stor mängd lax och öring som ska finnas i Moälven. Planen innehåller även en åtgärdslista med fiskefrämjande insatser som inkluderar biotopåterställningar, fiskvandringsvägar, samarbetsprojekt och kompletterande beståndsövervakning.

Läs mer om förvaltningen av lax och öring i Moälven.

Vid frågor om förvaltningsplanen, kontakta:
Anders Forsberg, miljö- och hälsoeneheten,
0660-885 38, anders.b.forsberg@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-09-28