Du är här:

Brottsförebyggande arbete i Örnsköldsvik

De allra flesta invånare uppger att de upplever att Örnsköldsvik är en trygg kommun då de svarar på frågorna om trygghet då polisen genomför sina trygghetsundersökningar. Den trygghetskänslan vill Brå fortsätta att utveckla. I trygghetsarbetet har alla en viktig roll, trygghet är inte enbart ett kommunalt eller polisiärt ansvar utan allas. Tillsammans måste vi ta ett gemensamt ansvar så att Örnsköldsvik även i fortsättningen är en trygg och säker kommun. På den här sidan får du information om lokala trygghetsgrupper som finns på orterna i kommunen, olika typer av verksamheter, kontaktuppgifter, samt fakta och stöd att hitta rätt instans när du eller någon i din närhet behöver hjälp. Tillsammans gör vi Örnsköldsvik ännu tryggare.

HUSKURAGE främjar trygghet i hemmen

Flera fastighetsbolag i Örnsköldsvik har under hösten 2018 påbörjat ett trygghetsskapande utvecklingsarbete genom att introducera metoden Huskurage.PDF Mer information om metoden  och dess bakgrund kan du läsa på www.huskurage.se 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ÖKNING av Droger oroar BRÅ

Som du kunde läsa i artikelnPDF 19 december i Tidningen 7 finns oro för ökande tillgång på droger. Både polis och Brå Örnsköldsik vill uppmana föräldrar till vaksamhet i lov-tider och öka förståelsen för att föräldern har en viktig roll för sin ungdom.

Ta gärna del av ett FöräldrabrevPDF "Jul och Lov" med råd och tips för dig som förälder till tonåring

Vi vill påminna att det finns kompetent personal i såväl skola, socialtjänst och även polisens BF-grupp som kan stödja och ge hjälp. Känner du som förälder att du vill ha stöd och samtala med någon, så kontakta elevhälsan på elevens skola eller ring till kommunens behandlingsteam tel. 076-142 82 67 alternativt ta kontakt via e-post behandlingsteamet@ornskoldsvik.se, eller ring till Föräldrastödstelefon 0660-885 85 tisdagar mellan kl. 09.00-11.00.

Kom ihåg att alltid tipsa polis; tel 114 14, om langning eller planerade fester där alkohol kan vara inblandad där det är tveksamt om vuxna finns tillgängliga i närheten. Du kan även ta kontakt med Fältare 070-343 60 25, 073-275 10 89

 

ÄR DU OROLIG för att din ungdom använder/ska börja använda Cannabis?

TIPS från Tullverket angående droger via nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan jag som förälder göra?

Framförallt se till att din ungdom inte börjar röka och att alkoholdebut inte sker före vuxen ålder.

En aktiv fritid är en skyddsfaktor i en tonårings liv och är bra att uppmuntra  till. Att få utöva ett intresse är en skyddsfaktor och chansen  är större att barnet håller sig borta från droger.

Om du får veta att det förekommer droger bland din tonårings kompisar, så fördöm inte utan diskutera istället. Det går att vara av den åsikten att det är fel att använda droger utan att kritisera ditt barns kompis. Ditt barn tycker om sin kompis och kan vara orolig för honom eller henne. Visa att du också är det. Om din tonåring får mycket bekräftelse och uppmuntran av dig stärker det hans eller hennes självförtroende. Med ett starkt självförtroende är det lättare att stå emot grupptryck. 

Källa: www.bris.se, www.umo.se

Tveka aldrig att ringa till Behandlingsteamet Örnsköldsviks kommun för samtal, råd och stöd på mob. 076-142 82 67 behandlingsteamet@ornskoldsvik.se

Orostelefon - för att förebygga Våldsbejakande extremism

Är du orolig över att någon du känner till riskerar att ansluta sig till en våldsbejakande extremistisk grupp? Här hittar du info om orostelefonlänk till annan webbplats.

AFTER WORK för föräldrar

Några tillfällen per termin kan du förälder eller vårdnadshavare delta på After Work för föräldrar,  där intressanta ämnen tas upp. Du möter andra föräldrar, kan umgås och äta en lätt middag. Det är en trevlig mötesplats som är kostnadsfri och öppen.

Håll utkik här på kommande träffar 2019 www.familjepeppen.se/ornskoldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kom ihåg att under året spana efter Årets Hjälte 2019

Brottsförebyggande rådet (Brå) i Örnsköldsvik vill med utmärkelsen "Årets hjälte" lyfta fram och uppmuntra goda förebilder som under året gör insatser för en trygg kommun som Örnsköldsvik ännu tryggare.

Nominera ”Årets hjälte” och beskriv insatsen via e-post till samordnare för Brå Örnsköldvik

Nomineringar tas emot fram till 6 januari 2020. Läs om kriterierna under fliken i vänstra spalten under rubriken Året Hjälte.

 

Tillsammans-filmen

 Bild från filmsekvens Tillsammans -en reklamfilm som visats på SF Bio i Örnsköldsvik 2016

Familjepeppen

Känner du att du som förälder skulle behöva fler verktyg i din föräldraroll?

I den frågan känner många igen sig. Alla föräldrar vill sina barn väl och många har mål som går ut på att barnen ska må bra och klara sig. Att barnen som tjugoåringar gärna ska ha en hög grad av psykisk hälsa, en trygg grund och god psykosocial kompetens. Det betyder en välutvecklad förmåga att vara tillsammans med både sig själva och andra. I tidiga år är det en förutsättning för att kunna lära – både i skolan och i livet, och det är det mest optimala ”immunförsvar” i förhållande till de oönskade riskbeteenden och faror som lurar. 

Den tid föräldrar är tillsammans med sina barn har stor betydelse för att knyta an och skapa tillit till varandra. Det finns inga genvägar, det byggs över tid och med långsiktighet - som en investering, med framtiden i fokus. Du som förälder är så viktig och det finns verktyg, råd och tips samt mötesplatser.

Ta del av utbudet.

OBS! Portalen www.familjeppen.se fungerar tillfälligt ej centralt men uppdateringar finns på www.ornskoldsvik.se/familjepeppenlänk till annan webbplats samt Familjepeppen på Facebook.

Sidan uppdaterades:

2019-03-15

Sidansvarig: