Du är här:

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Örnsköldsvik

De allra flesta invånare i Örnsköldsviks kommun uppger att de upplever att Örnsköldsvik är en trygg kommun då de svarar på polisens trygghetsundersökningar. Den trygghetskänslan vill Brå behålla och fortsätta att utveckla. I trygghetsarbetet har alla en viktig roll, trygghet är inte enbart ett kommunalt eller polisiärt ansvar utan allas. Om vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar så kommer Örnsköldsvik även i fortsättningen vara en trygg och säker kommun. På den här sidan får du information om olika typer av verksamheter, lokala trygghetsgrupper på orterna, kontaktuppgifter, samt fakta/stöd att hitta rätt instans när du eller någon i din närhet behöver hjälp. Tillsammans gör vi Örnsköldsvik ännu tryggare.

Förälder- så viktig för ditt barn/ungdom

Alla föräldrar vill sina barn väl och vill att de ska må bra och utvecklas positivt. Men man känner sig ibland inte tillräcklig i rollen. Kom ihåg att den tid föräldrar är tillsammans med sina barn har stor betydelse för att knyta an och skapa tillit till varandra. Det finns inga genvägar, det byggs över tid och med långsiktighet - som en investering, med framtiden i fokus. Du som förälder är så viktig och det finns verktyg, råd och tips samt mötesplatser.Ta del av Familjepeppens utbud; After Work och Temakvällar och använd Föräldrastödstelefonen 0660-885 85, tisdag, onsdag och torsdag, 12.30-14.00 (får vara anonym).

Är du förälder till en tonåring?

Att ha en tonåring hemma kan vara jättehärligt, men det kan också vara en utmaning. Man kan behöva ha lite stöd ibland.  Lyssna på podden "Tonårstiden – hur svårt kan det va?" länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Podden riktar sig till dig som är tonårsförälder och som har frågor och funderingar kring tonårstiden. Några av de teman som diskuteras är frigörelse, alkohol, tobak och relationer. De som ligger bakom podden arbetar på Föräldrastöd och Fältgruppen i Örebro kommun. Podden finns även att hämta på Itunes, Spotify och i din favoritapp för poddar.

Trygghetsvandringar

För att staden ska vara en plats för alla Örnsköldsviks medborgare gör kommunen olika insatser för ökad tillgänglighet, trygghet och attraktivitet. Mycket sker i den dagliga verksamheten exemplevis genom gatubelysning, växlighet och förbättrade färdvägar. Många olika faktorer kan bidra till att en plats utomhus känns trygg för en person medan den känns otrygg för en annan. En av de insatser Brå utför är att granska omgivningar/miljöer genom att göra trygghetsvandringar i vissa områden med olika fokus och även granska bakomliggande orsaker för upplevd otrygghet. Dessa genomförs i samverkan med tjänstemän från kommunen, Cesam, polis, ideella och privata aktörer. De senaste vandringarna i Purple Flag-anda för en Trygg och snygg stad. Vill du veta mer eller delta i en Trygghetsvandring - kontakta Brå Örnsköldsvik.

MER kunskap om Cannabis 

Det finns ett stort behov av kunskap om droger och om cannabis i synnerhet i vårt samhälle, bland olika åldrar. Det underströks också i höstas en måndagskväll i november då det var mer än fullsatt vid den föreläsning som erbjöds allmänheten. Brå hade då inbjudit en expert som arbetar inom RNS (Riksförbundet för Narkotikafria skolor) och kommun-polisen Örnsköldsvik som delade med sig av fakta angående drogläget i Övik och i världen.

Under våren 2020 planeras kunskapshöjande insatser för att öka kunskap och medvetenhet om droger, sambanden mellan cannabis; tidig rökning och tidig alkoholdebut. Men även om vikten av att vara källkritisk till de budskap som sprids och kunna navigera;  -vilka källor är pålitiga med forskningsstöd och vilka som har som mål att sprida liberala attityder till droganvändning?

Tills dess vill vi ge tips om var du kan hitta mer kunskap:

FÖRÄLDER: Längre ner på sidan hittar du som förälder tips om hur du hjälper ditt barn att växa upp utan droger.

LÄRARE OCHYRKESVERKSAMMA: skaffa mer information genom att se och lyssna till Webbkursen Koll på cannabislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga informationskanaler: www.cannabishjalpen.se  www.drugsmart.se

Antidopingarbetet synliggörs särskilt

Under årets Uppmärksamhetsvecka var det Skidskyttekungen och OS-guldmedaljören Fredrik Lindström som ställde sig i fronten för antidopingarbetet som pågår tillsammans med nätverket av gym och träningsanläggningar i KRAFTTAG. Årligen ges information om dopingproblem och det förebyggande arbete som görs nationellt och lokalt. Doping bland tränande motionärer och inom fitness kulturen har blivit ett samhällsproblem. Läs mer om KRAFTTAG Örnsköldsviks kampanjarbete.PDF

Behåll våra unga tobakfria

 - rökfrihet förebygger drogproblem

Vill du som förälder eller vuxen hjälpa ungdomar att inte börja röka eller testa droger - se gärna informationsfilmen Tobaksfri Duo. Läs fler tips genom att skrolla längre ner på den här sidan.

Krogar Mot Knark

Genom ett brett samarbete startas metoden Krogar Mot Knark i Örnsköldsvik, som ska minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Det är polisen, kommun och krögarna som ser stort behov av att enas om nolltolerans och åtgärder som gör vistelse för gästerna och personalens arbetsmiljö tryggare. Läs mer om utvecklingsarbetet Krogar Mot KnarkPDF.

HUSKURAGE främjar trygghet i hemmen

Flera fastighetsbolag i Örnsköldsvik har under hösten 2018 påbörjat ett trygghetsskapande utvecklingsarbete genom att introducera metoden Huskurage.PDF Två fastighetsbolag som börjat använda metoden är EKO Bostäder och Övikshem. Mer information om metoden  och dess bakgrund kan du läsa på www.huskurage.se 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UNGA känner sig tryggare med vuxna på stan/byn

Polis och brå vill uppmana dig SOM FÖRÄLDER eller VUXEN att gärna finnas ute på stan eller byn för att medverka till en tryggare miljö. I undersökningar som gjorts bland unga (LUPP- undersökningen) men också i fokusgrupper med Purple Flag- arbetet uppger de unga att de känner sig tryggare om det finns fler vuxna ute och rör sig i de miljöer där de vistas.

Trivselvärdar i centrum

Den 28  februari startade en verksamhet som ökar närvaron av vuxna i citykärnan på eftermiddagarna mot veckoslutet. Det är Cesam och Brå som inbjudit föreningar och andra ideella organisationer att medverka till att öka trivsel och främja ett tryggt och attraktivt centrum. har du eller din förening ntresse för att delta? anmäl till Cesams samordnare 070- 280 22 20 eller via e-post info@cesam.nu

TIPSA polisen om ungdomsfester

Kom ihåg att alltid tispa polis; tel 114 14 om langning eller planerade fester där alkohol kan vara inblandad, där det är tveksamt om vuxna fins tillgängliga i närheten. Du kan även kontakta fältare 070-343 60 25, 073-275 10 89.

Vi vill påminna att det finns kompetent personal i såväl skola, socialtjänst och även polisens BF-grupp som kan stödja och ge hjälp. Känner du som förälder att du vill ha stöd och samtala med någon, så kontakta elevhälsan på elevens skola eller ring till kommunens behandlingsteam tel. 076-142 82 67 alternativt ta kontakt via e-post behandlingsteamet@ornskoldsvik.se, eller ring till Föräldrastödstelefon 0660-885 85, tisdag, onsdag och torsdag, 12.30-14.00.

ÄR DU OROLIG för att din ungdom använder/ska börja använda Cannabis?

TIPS från Tullverket angående droger via nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan jag som förälder göra?

Framförallt se till att din ungdom inte börjar röka och att alkoholdebut inte sker före vuxen ålder.

En aktiv fritid är en skyddsfaktor i en tonårings liv och är bra att uppmuntra  till. Att få utöva ett intresse är en skyddsfaktor och chansen  är större att barnet håller sig borta från droger.

Om du får veta att det förekommer droger bland din tonårings kompisar, så fördöm inte utan diskutera istället. Det går att vara av den åsikten att det är fel att använda droger utan att kritisera ditt barns kompis. Ditt barn tycker om sin kompis och kan vara orolig för honom eller henne. Visa att du också är det. Om din tonåring får mycket bekräftelse och uppmuntran av dig stärker det hans eller hennes självförtroende. Med ett starkt självförtroende är det lättare att stå emot grupptryck. 

Källa: www.bris.selänk till annan webbplats, www.umo.selänk till annan webbplats

Tveka aldrig att ringa till Behandlingsteamet Örnsköldsviks kommun för samtal, råd och stöd på mob. 076-142 82 67 behandlingsteamet@ornskoldsvik.se

Orostelefon - för att förebygga Våldsbejakande extremism

Är du orolig över att någon du känner till riskerar att ansluta sig till en våldsbejakande extremistisk grupp? Här hittar du info om orostelefonlänk till annan webbplats.

AFTER WORK för föräldrar

Några tillfällen per termin kan du förälder eller vårdnadshavare delta på After Work för föräldrar,  där intressanta ämnen tas upp. Du möter andra föräldrar, kan umgås och äta en lätt middag. Det är en trevlig mötesplats som är kostnadsfri och öppen.

Håll utkik här på kommande träffar 2020 www.familjepeppen.se/ornskoldsviköppnas i nytt fönster 

Kom ihåg att under året spana efter Årets Hjälte 2020

Brottsförebyggande rådet (Brå) i Örnsköldsvik vill med utmärkelsen "Årets hjälte" lyfta fram och uppmuntra goda förebilder som under året gör insatser för en trygg kommun som Örnsköldsvik ännu tryggare.

Nominera ”Årets hjälte” och beskriv insatsen via e-post till samordnare för Brå Örnsköldvik

Nomineringar tas emot fram till 6 januari 2021. Läs om kriterierna under fliken i vänstra spalten under rubriken Året Hjälte.


Tillsammans-filmen

 Bild från filmsekvens Tillsammans -en reklamfilm som visats på SF Bio i Örnsköldsvik

Familjepeppen

Känner du att du som förälder skulle behöva fler verktyg i din föräldraroll?

I den frågan känner många igen sig. Alla föräldrar vill sina barn väl och många har mål som går ut på att barnen ska må bra och klara sig. Att barnen som tjugoåringar gärna ska ha en hög grad av psykisk hälsa, en trygg grund och god psykosocial kompetens. Det betyder en välutvecklad förmåga att vara tillsammans med både sig själva och andra. I tidiga år är det en förutsättning för att kunna lära – både i skolan och i livet, och det är det mest optimala ”immunförsvar” i förhållande till de oönskade riskbeteenden och faror som lurar. 

Den tid föräldrar är tillsammans med sina barn har stor betydelse för att knyta an och skapa tillit till varandra. Det finns inga genvägar, det byggs över tid och med långsiktighet - som en investering, med framtiden i fokus. Du som förälder är så viktig och det finns verktyg, råd och tips samt mötesplatser.

Ta del av utbudet.

OBS! Portalen www.familjeppen.se fungerar tillfälligt ej centralt men uppdateringar finns på www.ornskoldsvik.se/familjepeppenlänk till annan webbplats samt Familjepeppen på Facebook.

Sidan uppdaterades:

2020-03-09

Sidansvarig: