Viktig information om coronapandemin

Välkommen till
Örnsköldsviks kommun

4,5 miljoner till utveckling av länets Lärcentrum

17 januari 2022


Lärcentrum i Örnsköldsvik, kan liksom motsvarande verksamhet i länets övriga kommuner, glädjas åt nya statsbidrag för en fortsatt satsning på att tillgängliggöra och stödja kompetensutveckling med hemorten som bas för vidare studier.

Information från kommunstyrelsen den 11 januari 2022

11 januari 2022


Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 11 januari 2022. Kompletta handlingar finns på webbplatsen under sammanträdeshandlingar och protokoll