Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Örnsköldsvik

De allra flesta invånare i Örnsköldsviks kommun uppger att de upplever att Örnsköldsvik är en trygg kommun då de svarar på polisens trygghetsundersökningar. Den trygghetskänslan vill vi behålla och fortsätta att utveckla. I trygghetsarbetet har alla en viktig roll, trygghet är inte enbart ett kommunalt eller polisiärt ansvar utan allas. På den här sidan får du information om kontaktvägar och om verksamheter och insatser som pågår. Tillsammans gör vi Örnsköldsvik ännu tryggare.

SPELA ROLL 2021 kampanjen pågår vecka 7

Under vecka 7 pågår en årlig kampanj för att uppmärksamma barn och unga som lever i hemmiljöer där det finns missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Vi kan alla SPELA ROLL i barns och ungas liv, genom att se och uppmärksamma dem, lyssna och ge stöd.

Mer information om veckan och om stöd som finns att tillgå.

Ta del av barn och ungas tankar om vuxnas alkoholdrickande, se filmen: "Vad ska du dricka då du blir stor?"

 

Årets Hjälte 2020 Johanna Lundström

Johanna Lundström har utsetts till Årets hjälte 2020 för hennes goda initiativ och insatser för ökad trygghet i Örnsköldsvik.

Motiveringen: Med sin iver att stödja människor och överbrygga kulturgränser har hon på många olika sätt agerat och inspirerat. Johanna har varit initiativtagare till att starta upp nya föreningar och mötesplatser med fokus på samverkan. Hon har visat ett starkt engagemang och hjärta för ungdomar i Örnsköldsvik och uppmuntrat invånare till integration och gemenskap. Johanna har visat att man både som enskild person och tillsammans med andra kan göra stor skillnad för ett samhälle och hedras nu av Brå Örnsköldsviks för sitt bidrag till ett tryggare Örnsköldsvik. Grattis Johanna!

Här kan du läsa en intervju med Johannalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brå Örnsköldsvik tar emot nya nomineringar för Årets hjälte under året 2021 fram till 9 januari 2022. (mer info:vä underrubrik)


"Boxen som pojkar och män är i, där vi har olika idéer om vad som är manligt och kvinnligt, så löper vi större risk att vara den som accepterar, tolererar och använder våld." /Citat från Peter Rung

Under En vecka fri från våld vecka 48 2020, gjordes ett upprop genom #gömdakvinnor för alla de kvinnor och barn som lever under ständig rädsla och hot att drabbas av våld. De grå skorna symboliserade dessa osynliga människor som finns, men som lever gömda i vårt samhälle. Det är allas ansvar att våga se och våga agera för ett tryggt och jämställt Örnsköldsvik fritt från våld. 

I Örnsköldsvik erbjöds digitala föreläsningar och ljusmanifestation för att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och alla gömda kvinnor och barn. Arrangörer för veckans inslag var Kvinnojouren Örnsköldsvik, Polisen och Brå Örnsköldsvik.

Nedan syns den lilla bok som kan beställas för 9 kr/st på hemsidan www.huskurage.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Boken kan ses som ett verktyg för att minska våldet i hemmen, och som fastighetsägare kan ge bort till sina hyresgäster. Läs mer om Huskurage i Örnsköldsvik här.

Information om VÅLD i NÄRA RELATIONER

Ta del av en kampanj som polisen dragit igång för att stoppa våld. Kampanjen ska, förutom att få fler att anmäla, tydliggöra att våld, hot och kränkningar i en nära relation är allvarliga brott. Polisen vill att fler kontaktar dem om man är utsatt för eller misstänker att någon, vuxen eller barn, utsätts för våld i nära relation. Polisen vill nå ut med information om hur en anmälan går till, vad som händer sen och vilket stöd och skydd man kan få. Läs mer om kampanjen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se en av de filmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver vad metoden Huskurage kan betyda för den som är utsatt. Mer info - längre ner på sidan.


Program - digitalt kunskapslyft Cannabis

På grund av den rådande situationen gällande covid-19, arbetar vi nu på digitala lösningar för att du som förälder ändå ska kunna ta del av information. Ta gärna del av sammanställd "Frågor & svar"PDF som Tidningen 7 publicerade i maj - som en del i ett större kunskapslyft gällande cannabis.

Istället för föräldramöten för åk 6

Se en informerande FILM. Informationen är till dig förälder som har tonåringar och särskilt adresserad till föräldrar med åk 6 elever på väg in i högstadiet och så småningom vuxenlivet. Filmen är en hälsning  från Brå och Polisen Örnsköldsvik. Adress till youtube-filmen till hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NY kunskap från CAN

Svenska ungdomar inte är mer rädda för tobak och alkohol än för 20 år sen, men röker/dricker mycket mindre. Svenska ungdomar är mindre rädda för cannabis än för 20 år sen, men använder det lika lite.

Detta förvånar många forskare som har fått för sig att ungas risk-medvetenhet är det som styr deras beteende i drogfrågan. Det finns det som tyder på att föräldrars riskmedvetande om barnens drogande är mycket viktigare än barnens riskmedvetande.

Att du som förälder ser till så ditt barn inte börjar röka,snusa, dricka eller använda narkotika är oerhört viktigt. Det är DU förälder som bestämmer!

Läs mera på www.can.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Den 4 juni sändes en digital föreläsning med Erik Leijonmarck om cannabis

Anbitionen var att lägga ut den på Familjepeppens hemsida men filmen är skadad och tyvärr kan du inte se den i efterhand. Däremot kan du se föreläsningens pp-bilder, ta del av dem här.PDF

En summering av budskapet i kortfilmsformat kan du hitta här med rubrik: länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster FÖRÄLDER - du är ditt barns största förebild!  /av Erik Leijonmarck

Att prata om cannabis med unga

Erik Leijonmarck                                  

Torsdag 4 juni, Klockan; 19:00- 19:45

Gå in på www.ornskoldsvik.se/familjepeppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så hittar du en länk och mejl-adress att klicka dig fram på. Den finns tillgänglig på torsdag 4 juni från kl. 16.00.

Föreläsningen sker genom ett webinar och vänder sig till dig som förälder/vårdnadshavare eller annan viktig vuxen i barn och ungas närhet.

OBS. Efter föreläsningen går det även att chatta med Erik. Webinariet  filmas och kan ses i efterhand i cirka två veckor. Länk till filmen hittar du här inom kort efter sändning. ViIll du ta del av powerpoint-bilder (pdf) som visats under föreläsningen så hittar du dem på Familjepeppens hemsidalänk till annan webbplats

Trafik är ingen lek

Polisen och Brå Örnsköldsvik har försökt nå ut på olika sätt till er föräldrar angående era ungdomar och deras fordon. Vare sig de är förare eller passagerare så vill vi att ni hjälper dem att förstå riskerna och regler. Här finns infoPDF. Se det brevPDF som nått föräldrar till 15-åringar. Tack för att vi tillsammans förebygger tragiska olyckor och hjälper de unga förstå sitt ansvar.

Möter du barn som riskerar att fara illa?

Är du förälder eller en viktig vuxen? Coronaviruset innebär förändringar som kan oroa barn och unga. Som vuxen är det viktigt att du behåller lugnet. Ta en vecka i taget och utgå ifrån det ni vet. Barn är generellt bra på att vara i nuet.

 I tider av kris så förstärks den ojämlikhet som finns i samhället. Coronaviruset påverkar vår vardag, barn som vuxna. Dagliga rutiner förändras och fysiska och sociala kontakter minskar. Barns rättigheter riskeras att kränkas.En grundläggande mänsklig rättighet är att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Det finns många som tvingas leva i våldsutsatthet, barn är särskilt utsatta.

För familjer som är i svåra livssituationer är andra vuxna oerhört viktiga. Isolering och ökad stress i hemmet innebär att redan utsatta barn och ungdomar blir ännu mer utsattaDu som är granne, lärare, släkting, tränare eller annan vuxen som känner barnet kan göra skillnad. Hör gärna av dig till barn i din närhet, fråga hur de mår och hur de har det. Tveka inte att agera om du känner oro för att ett barn blir utsatt för våld eller övergrepp.  Mer information.

Föräldrar är viktiga för barn/ungdom

Alla föräldrar vill sina barn väl och vill att de ska må bra och utvecklas positivt. Men man känner sig ibland inte tillräcklig i rollen. Kom ihåg att den tid föräldrar är tillsammans med sina barn har stor betydelse för att knyta an och skapa tillit till varandra. Det finns inga genvägar, det byggs över tid och med långsiktighet - som en investering, med framtiden i fokus. Du som förälder är så viktig och det finns verktyg, råd och tips samt i vanliga fall även mötesplatser så som After Work eller TEMA kvällar som arrangeras av kommunen.

Just nu under Coronapandemin arrangeras tyvärr inga fysiska träffar men istället föreläsningar genom webinar -se information om 4 juni längst upp i texten; Cannabis

Kom ihåg att du kan ta del av personlig rådgivning via Föräldrastödstelefonen
0660-885 85, onsdag och torsdag, 13.00-14.00 (du får vara anonym), eller om du vill ringa Föräldralinjen Mind på tel. 020-85 20 00, vardagar mellan kl. 10-15 samt på torsdagar kl. 19-21. Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna.

 

Är du förälder till en tonåring?

Att ha en tonåring hemma kan vara jättehärligt, men det kan också vara en utmaning. Man kan behöva ha lite stöd ibland.  Lyssna på podden "Tonårstiden – hur svårt kan det va?" länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Podden riktar sig till dig som är tonårsförälder och som har frågor och funderingar kring tonårstiden. Några av de teman som diskuteras är frigörelse, alkohol, tobak och relationer. De som ligger bakom podden arbetar på Föräldrastöd och Fältgruppen i Örebro kommun. Podden finns även att hämta på Itunes, Spotify och i din favoritapp för poddar.

MER kunskap om Cannabis 

Det finns ett stort behov av kunskap om droger och om cannabis i synnerhet i vårt samhälle, bland olika åldrar. Det underströks också i höstas en måndagskväll i november 2019 då det var mer än fullsatt vid den föreläsning som erbjöds allmänheten. Brå hade då inbjudit en expert som arbetar inom RNS (Riksförbundet för Narkotikafria skolor) och kommun-polisen Örnsköldsvik som delade med sig av fakta angående drogläget i Övik och i världen.

Fler kunskapshöjande insatser planeras för att öka kunskap och medvetenhet om droger, sambanden mellan cannabis; tidig rökning och tidig alkoholdebut. Men även om vikten av att vara källkritisk till de budskap som sprids och kunna navigera; vilka källor är pålitiga med forskningsstöd och vilka som har som mål att sprida liberala attityder till droganvändning?

Tyvärr har situationen med Corona och alla försiktighets- åtgärder begränsat möjligheterna att samlas, men vi söker digitala lösningar att kunna erbjuda. Det som är aktuellt i vår är en Föreläsnings-webinar den 4 juni  kl. 19:00 samt en kortfilm av Polisen och Brå, som skickas ut till föräldrar via V-klass och publiceras även här vid skolavslutningshelgen.

Nedan finns tips om var du kan hitta mer kunskap:

FÖRÄLDER: Längre ner på sidan hittar du som förälder tips om hur du hjälper ditt barn att växa upp utan droger.

LÄRARE OCHYRKESVERKSAMMA: Skaffa dig mer kunskap och information genom att se och lyssna till Webbkursen Koll på cannabislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga informationskanaler: www.cannabishjalpen.se  www.drugsmart.se

Antidopingarbetet synliggörs särskilt

Under 2019 års Uppmärksamhetsvecka var det Skidskyttekungen och OS-guldmedaljören Fredrik Lindström som ställde sig i fronten för antidopingarbetet som pågår tillsammans med nätverket av gym och träningsanläggningar i KRAFTTAG. Årligen ges information om dopingproblem och det förebyggande arbete som görs nationellt och lokalt. Doping bland tränande motionärer och inom fitness kulturen har blivit ett samhällsproblem. Läs mer om KRAFTTAG Örnsköldsviks kampanjarbete.PDF

 

Behåll våra unga tobakfria

 - rökfrihet förebygger drogproblem

Vill du som förälder eller vuxen hjälpa ungdomar att inte börja röka eller testa droger - se gärna informationsfilmen Tobaksfri Duo. Läs fler tips genom att skrolla längre ner på den här sidan.

Krogar Mot Knark

Genom ett brett samarbete startas metoden Krogar Mot Knark i Örnsköldsvik, som ska minska och försvåra tillgängligheten och användandet av narkotika i krogmiljö. Det är polisen, kommun och krögarna som ser stort behov av att enas om nolltolerans och åtgärder som gör vistelse för gästerna och personalens arbetsmiljö tryggare. Läs mer om utvecklingsarbetet Krogar Mot KnarkPDF.

UNGA känner sig tryggare med vuxna på stan/byn

Polis och brå vill uppmana dig SOM FÖRÄLDER eller VUXEN att gärna finnas ute på stan eller byn för att medverka till en tryggare miljö. I undersökningar som gjorts bland unga (LUPP- undersökningen) men också i fokusgrupper med Purple Flag- arbetet uppger de unga att de känner sig tryggare om det finns fler vuxna ute och rör sig i de miljöer där de vistas.

Trivselvärdar i centrum

Den 28  februari startade en verksamhet som ökar närvaron av vuxna i citykärnan på eftermiddagarna mot veckoslutet. Det är Cesam och Brå som inbjudit föreningar och andra ideella organisationer att medverka till att öka trivsel och främja ett tryggt och attraktivt centrum. har du eller din förening ntresse för att delta? anmäl till Cesams samordnare 070- 280 22 20 eller via e-post info@cesam.nu

 

TIPSA polisen om ungdomsfester

Kom ihåg att alltid tispa polis; tel 114 14 om langning eller planerade fester där alkohol kan vara inblandad, där det är tveksamt om vuxna fins tillgängliga i närheten. Du kan även kontakta fältare 070-343 60 25, 073-275 10 89.

Vi vill påminna att det finns kompetent personal i såväl skola, socialtjänst och även polisens BF-grupp som kan stödja och ge hjälp. Känner du som förälder att du vill ha stöd och samtala med någon, så kontakta elevhälsan på elevens skola eller ring till kommunens behandlingsteam tel. 076-142 82 67 alternativt ta kontakt via e-post behandlingsteamet@ornskoldsvik.se, eller ring till Föräldrastödstelefon 0660-885 85, onsdag och torsdag, 13.00-14.00.

 

ÄR DU OROLIG för att din ungdom använder/ska börja använda Cannabis?

TIPS från Tullverket angående droger via nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan jag som förälder göra?

Framförallt se till att din ungdom inte börjar röka och att alkoholdebut inte sker före vuxen ålder.

En aktiv fritid är en skyddsfaktor i en tonårings liv och är bra att uppmuntra  till. Att få utöva ett intresse är en skyddsfaktor och chansen  är större att barnet håller sig borta från droger.

Om du får veta att det förekommer droger bland din tonårings kompisar, så fördöm inte utan diskutera istället. Det går att vara av den åsikten att det är fel att använda droger utan att kritisera ditt barns kompis. Ditt barn tycker om sin kompis och kan vara orolig för honom eller henne. Visa att du också är det. Om din tonåring får mycket bekräftelse och uppmuntran av dig stärker det hans eller hennes självförtroende. Med ett starkt självförtroende är det lättare att stå emot grupptryck. 

Källa: www.bris.selänk till annan webbplats, www.umo.selänk till annan webbplats

Tveka aldrig att ringa till Behandlingsteamet Örnsköldsviks kommun för samtal, råd och stöd på mob. 076-142 82 67 behandlingsteamet@ornskoldsvik.se

 

Orostelefon - för att förebygga Våldsbejakande extremism

Är du orolig över att någon du känner till riskerar att ansluta sig till en våldsbejakande extremistisk grupp?  Här hittar du info om orostelefonlänk till annan webbplats.

Nationella centret mot våldsbejakande extremism (CVE) vill flagga för att Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering nu är öppen. Telefonen är öppen helgfria vardagar, måndag till fredag kl 9-12. På onsdagar kvällsöppet kl 17-20.

Telefonnummer 020- 100 200
E-post: orostelefonen@rb.se

Orostelefonen är en anonym och nationell stödtelefon.
Du kan läsa mer på http://www.raddabarnen.se/orostelefonenlänk till annan webbplats

 

AFTER WORK för föräldrar

Några tillfällen per termin har förälder eller vårdnadshavare inbjudits att delta på After Work för föräldrar, där intressanta ämnen tas upp. Där möter man andra föräldrar, kan umgås och äta en lätt middag. Det är en trevlig mötesplats som är kostnadsfri och öppen. På grund av Coronaviruset och rekommendationer gälande social distansering - har denna termin fått inställa alla fysiska träffar tills vidare. Info publiceras på Familjepppens hemsida samt här på Brå hemsia

Kom ihåg att under året spana efter Årets Hjälte 2020

Brottsförebyggande rådet (Brå) i Örnsköldsvik vill med utmärkelsen "Årets hjälte" lyfta fram och uppmuntra goda förebilder som under året gör insatser för en trygg kommun som Örnsköldsvik ännu tryggare.

Nominera ”Årets hjälte” och beskriv insatsen via e-post till samordnare för Brå Örnsköldvik

Nomineringar tas emot fram till 6 januari 2021. Läs om kriterierna under fliken i vänstra spalten under rubriken Året Hjälte.


Tillsammans-filmen

 Bild från filmsekvens Tillsammans -en reklamfilm som visats på SF Bio i Örnsköldsvik

Familjepeppen

Känner du att du som förälder skulle behöva fler verktyg i din föräldraroll?

I den frågan känner många igen sig. Alla föräldrar vill sina barn väl och många har mål som går ut på att barnen ska må bra och klara sig. Att barnen som tjugoåringar gärna ska ha en hög grad av psykisk hälsa, en trygg grund och god psykosocial kompetens. Det betyder en välutvecklad förmåga att vara tillsammans med både sig själva och andra. I tidiga år är det en förutsättning för att kunna lära – både i skolan och i livet, och det är det mest optimala ”immunförsvar” i förhållande till de oönskade riskbeteenden och faror som lurar. 

Den tid föräldrar är tillsammans med sina barn har stor betydelse för att knyta an och skapa tillit till varandra. Det finns inga genvägar, det byggs över tid och med långsiktighet - som en investering, med framtiden i fokus. Du som förälder är så viktig och det finns verktyg, råd och tips samt mötesplatser.

Ta del av utbudet.

OBS! Portalen www.familjeppen.se fungerar tillfälligt ej centralt men uppdateringar finns på www.ornskoldsvik.se/familjepeppenlänk till annan webbplats samt Familjepeppen på Facebook.

Sidan uppdaterades:

2021-02-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Brå Örnsköldsvik

Brottsförebyggande råd
Samordnare
Birgitta Edin-Westman
073-274 62 83
Skicka epost