Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från och med 2012 för respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande kommunfullmäktiges sammanträde 26 februari 2018

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Bildningsnämnden 2018-02-13
Humanistiska nämndens socialutskott 2018-02-13
Kommunstyrelsen 2018-02-06
Humanistiska nämndens socialutskott 2018-02-05
Humanistiska nämndens socialutskott 2018-01-30
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-01-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland beslut enligt miljöbalken, Holmen Skog AB, villkorsändring gällande buller och vibrationer för täkt inom Stavro 1:5(551-8640-17)
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland beslut enligt miljöbalken, Holmen Skog AB, villkorsändring gällande buller och vibrationer för täkt inom Rödvattnet 1:12 (551-8641-17)
Anslag om antagande, undertecknat Hägglunds industriområde Ändring av del av detaljplan
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland beslut enligt miljöbalken, Stavro Vind AB, tillstånd till förlängd igångsättningstid för vindkraftsparken Blackfjället, Örnsköldsviks kommun (551-6433-17)
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland beslut enligt miljöbalken, Stavro Vind AB, tillstånd till förlängd igångsättningstid för vindkraftsparken Blodrotberget, Örnsköldsviks kommun (551-6435-17)
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland, ansökan enligt miljöbalken, Skanska Sverige AB, tillstånd till täkt av 500 000 ton berg inom Hattsjö 1:100, Örnsköldsviks kommun (551-1737-17)
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland, beslut enligt miljöbalken, Anundsjö Byggnads AB, avslag till fortsatt naturgrustäkt inom fastigheten Norrböle 17:9 i Örnsköldsviks kommun (551-9190-14)
Tillkännagivande, Överförmyndarens mottagningstider under 2018

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2018-01-31

Sidansvarig:

 Kontakta oss