Du är här:

Fördjupad översiktsplan Örnsköldsviks centralort

Under 2016-2019 tas en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort fram. Planen ska ange mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Örnsköldsviks centralort fram till år 2040 och är en ändring av den kommunomfattande översiktsplanen antagen 2012 för de delar som rör centralorten.

Den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort förväntas antas av kommunfullmäktige under 2019. Läs mer om tidplan och processen vid framtagandet av översiktsplanen.

Samråd

Förslag till en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort är nu ute på samråd. Samrådshandlingen består av förslag till fördjupad översiktsplan, digitala markanvändnings- och hänsynskartor, samt en miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådet pågår under perioden 7 september till och med den 7 november 2018. Under samrådet är alla välkomna att lämna synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan.

Under samrådstiden finns planförslaget att ladda ner här på Örnsköldsviks kommuns webbplats och går att ta del av på våning 1 i Stadshuset Kronan på Järnvägsgatan 6, samt på Arkenbiblioteket på Lasarettsgatan 5.

Här nedan kan du ladda ner samtliga dokument som hör till planförslaget:

 

Synpunkter

Synpunkter på den fördjupade översiktsplanen ska framföras skriftligen och vara kommunen tillhanda senast den 7 november. Synpunkter skickas till e-postadress: fop.centralorten@ornskoldsvik.se, eller per post till: Kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik. Ange diarienummer Kst/2018:494 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Du kan också lämna dina synpunkter i webbformuläret som finns längre ner på den här sidan.

Observera att de inlämnade synpunkterna utgör allmän handling hos kommunen. Ditt namn kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen.

Synpunkter som kommit in redovisas i sin helhet och kommenteras av kommunen i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer sedan vara en bilaga till utställningshandlingen.

Välkommen att lämna dina synpunkter här

De inlämnade synpunkterna utgör allmän handling hos kommunen. Ditt namn kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen.

 

Geografisk avgränsning av den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort

Den geografiska avgränsningen (se ovanstående karta) för planen är Örnsköldsviks centralort som består av Örnsköldsviks tätort samt ett antal tätortsområden som ligger i dess närhet. Planområdet är indelat i stadsdelar och omfattar Centrum, Domsjö-Gene, Hörnett, Sund-Svedjeholmen, Själevad, Gullänget-Kroksta, Gimåt-Arnäsvall och Järved-Bonäset.

Karta, geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort.

Sidan uppdaterades

2018-10-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Odd Johansson
Mark- och planeringschef
0660 - 884 51
Skicka e-post 

Elisabeth Strand Hübinette
Strategisk samhällsplanerare
0660-884 28
Skicka e-post

Erika Andersson
Översiktsplanerare
0660-883 09
Skicka e-post

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660 - 880 00
Skicka e-post